Khuyến mại

GIẢM GIÁ CHO KHÁCH ĐOÀN VÀ KHÁCH NHÓM NHƯ SAU:

Giảm 5%  cho nhóm khách từ 5 - 10 thành viên.
Giảm 7%  cho nhóm khách từ 11 - 20 thành viên.
Giảm 10% cho đoàn từ 25 khách trở lên.


 


ĐỐI TÁC